ფრჩხილების მოვლა

მანიკური ფრჩხილების დაგრძელება გელით ან აკრილით
პედიკური ფრჩხილების მკურნალობა
შილაქის პროცედურა

რაც მთავარია 100%იანი სტერილიზაცია გერმანული ხაისხის ავტოკლავით .

სუსტი ფრჩხილების გამაგრება გელით ან აკრილით ფრჩხილების დიზაინი